Urejanje okolice, Zelenica, Zelenjavni vrt

Vse o namakalnih sistemih za vrt

Poleg ostalih opravil, ki jih opravljamo na vrtu, je zalivanje zelo pomemben element nege rastlin in trate. Zalivanje je lahko predvsem v primeru velikega vrta velik zalogaj. Takrat je smiselno razmisliti o alternativah zalivanja. Pametno je vložiti v dober in premišljen namakalni sistem. Prej se je potrebno pozanimati o kakovosti, ceni in funkcionalnosti namakalnega sistema. Da se boste lažje odločili vam v nadaljevanju podrobneje predstavimo pomembne informacije glede namakalnih sistemov.

Poznamo različne vrste namakanja in sicer kapljično namakanje s kapljično cevjo ali posameznimi kapljači na drobnih cevkah, namakanje z zamegljevanjem in namakanje s pršenjem.

Različni namakalni sistemi imajo specifične lastnosti in so primerni za različne namene, kapljični sistem je idealna rešitev za zalivanje cvetočih rastlin, plodovk, jagodičevja in sadnega drevja. Pri vzgoji sadik uporabljamo namakanje s pršenjem in zalivalne mize, profesionalni rastlinjaki za zelenjavo pa večinoma zahtevajo pršenje in kapljično namakanje.

Kapljično namakanje

Gre za enega izmed najbolj učinkovitih sistemov zalivanja rastlin. Zalivanje s tem sistemom je enostavno in varčno. Tovrsten sistem se uporablja za namakanje v rastlinjakih, na vrtovih, nasadih, gredah, živih mejah, grmovnicah, ter drevesih. Tako učinkovit je zaradi svojega načina delovanja, saj omogoča enakomerno zalivanje tal, brez odtekanja odvečne vode, kar ne povzroča zbitosti tal in je tudi ekonomično zaradi točnega doziranja na mestih kjer je voda potrebna. Tla tudi niso razmočena, ker ne pride do prekomernega zbiranja vode iz močnejšega vira. Zaradi manjšega dotoka vode, le ta ne povzroča zablatenja in uničenja strukture tal. Previsoka talna vlaga lahko vpliva na nastanek bolezni in okužb rastlin.

Kapljični namakalni sistem lahko izvedemo z razvodom kapljičnih cevi do rastlin ali razvodom posameznih kapljačev do rastlin. Namakanje s kapljičnimi cevmi  deluje tako, da se najprej močnejša dovodna cev pritrdi na nosilno konstrukcijo ali položi oz. vkoplje v tla. Na to cev se priključi kapljične cevi s pomočjo navrtnih objemk ali uvrtanih priključnih fitingov.  Vsaka kapljična cev ima lahko še dodaten kroglični ventil za regulacijo pretoka ali eventuelno zapiranje. Kapljične cevi gredo vzdolž rastlin ali še dodatno en ali več zavojev okoli posamezne rastline, če je rastlina večja oz. potreba po vodi večja. Kapljične cevi imajo različne razmake med kapljači in različne kapacitete pretoka .Iz tega izračunamo koliko zavojev potrebujemo pri večjih drevesih oz. koliko časa imamo odprto posamezno vejo namakanja. Na primer, če imamo okrog sadike aktinidije dva zavoja kapljične cevi v dolžini 3 m in kapljače na razmaku 40 cm, je to 7 kapljačev po 2 l kapacitete je to 14 l na uro, kar pomeni da nastavimo zalivanje dvakrat tedensko po 50 minut ali povečamo število zavojev kapljične cevi okoli rastline.

Pri sistemu posameznih kapljačev na tankih cevkah imamo enak glavni razvod debelejših cevi, pri posameznih rastlinah pa v te cevi vtaknemo razdelilnik z večimi priklopi za drobne cevi s kapljači ali v mehke poliamidne ali PE cevi napravimo luknje in vanje vtikamo drobne cevke – špagete, ki imajo na koncu nosilec ki ga vtaknemo v zemljo ob rastlinah. Na razpolago so zopet kapljači ali cevke z različno kapaciteto od 2 do 20 l na uro. Po navadi ob sadikah postavimo več kapljačev, da je dovod vode enakomeren z vseh strani. Tak način zalivanja je tudi najbolj učinkovit, saj vodo z namakanjem pripeljemo direktno do korenin rastlin. Sistem je lahko povsem avtomatiziran, kar omogoča natančno doziranje vode glede na rastlino, ter časovne nastavitve namakanja, na večjih sistemih tudi v korelaciji z sončnim sevanjem oz. z izračunano evapo-transpiracijo. To pa vpliva na prihranek energije in vode, ki jo porabimo za zalivanje.

Namakalni sistem s pršenjem

S tem sistemom lahko namakamo rastline in vrtnine v rastlinjakih, na vrtu in druge površine. Tudi za namakanje oziroma zalivanje trate pride v poštev. Namakalni sistem za travo lahko vključuje namestitev in uporabo rezervoarja z vodo, črpalke za pritisk in uporabo zalivalnega sistema ali cevi za namakanje s šobami. Lahko se vključi tudi namestitev samohodnega zalivalca, ki se premika po lastni cevi.  Prednost avtomatiziranega namakalnega sistema za zelenice je v tem, da redno in enakomerno zaliva zelenico, kar omogoča rast trave tudi v poletnih mesecih, ko sicer trava počiva. Pri uporabi na vrtu ali v nasadih pa s takim sistemom lahko dodajamo rastlinam vsa potrebna gnojila in sproti nadziramo količino dodanih snovi skupaj z vodo.

Namakanje z oroševanjem

Pri tem sistemu gre za visok pritisk vode, ki pri pršenju skozi visokotlačne šobe ustvarja vodno meglo. Tak način lahko ohlaja rastline in okolico nasada, vzdržuje visoko zračno vlago, lahko se uporablja pri zaščiti pred zmrzaljo saj megla počasi zmrzuje okrog cvetov in brstov in preprečuje podhlajevanje le teh. Tak sistem potrebuje ultrafiltracijio vode, z njim lahko doziramo tudi hranila, bioaktivatorje in eventuelno tudi zaščitna sredstva.

Obstajajo razni sistemi namakanja obdelovalnih površin ali hišnih in obhišnih nasadov. Vsekakor bo z uničenjem našega klimatskega sistema, namakanje vedno bolj nujnost, saj brez njega in drugih vzporednih ukrepov, uspešna pridelava hrane sploh ne bo več mogoča. Vse bolj se moramo usmerjati na izgradnjo vodnih zadrževalnikov in izkoriščanje podtalnice in drugih vodnih virov. Bistvo je, da čim več padavinske vode zadržimo za čim daljši čas. S tem bomo preprečili druge negativne vplive kot so poplave in s tem zastrupljanje rodovitne zemlje z naplavinami, erozija in izsuševanje tal, izboljšali napajanje podtalnice. Z bioremediacijo, bi izboljšali zadrževanje vode po padavinah in preprečili prej omenjene poplave in erozije.

Humko d.o.o. Bled