Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2022

OPIS PODPORE

Podjetje Humko d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije » Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 – podukrepa št. M08.6  »Naložbe v kmetijske in gozdarske mehanizacije«. S pridobljeno finančno pomočjo bomo v letu 2022 investirali v nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije oziroma strojev in opreme.

NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetja je sredstva pridobljena iz naslova operacije naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2022 porabilo za nakup Teleskopskega nakladalnika Merlo tip MF34.7T, skobelnika, in sekljalnika.

CILJI

Cilji podjetja Humko d.o.o.:

  • Ohraniti kakovost in konkurenčnost na trgu
  • Povečati učinkovitost in kakovost dela
  • Z boljšo mehanizacijo lažje opravljanje dela, predvsem v času sezone
  • Povišanje deleža prodaje izdelkov zaradi večje proizvodnje

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati investicije so predvsem:

  • višja učinkovitost dela
  • večja konkurenčnost na trgu
  • dosegnje višjih prihodkov podjetja